Holger Lippmann

Illustrator

Digiscape

Holger Lippmann jest znany dzięki technice zwanej „generative painting”, w której oprogramowanie wytwarza nieprzerwany nurt nowych kreacji estetycznych. Ten niemiecki artysta wywodzi się z tradycyjnej formacji artystycznej, ale inspiruje się elektroniczną sceną muzyczną z lat dziewięćdziesiątych. Wybrał technologię jako swoje ekspresyjne medium i bierze udział w licznych wystawach na całym świecie.

Holger Lippmann Collections